A Gallifa hi ha la Fundació Josep Llorens Artigas dirigida pel seu fill Joan Gardy Artigas. Joan ens enseña les magnífiques instal·lacions a on a més d’exposar-hi obra hi treballen artistes internacionals en els tallers d’escultura i ceràmica. Després ens parla dels rècords, seus i del seu pare, del Mas Manolo.

Equip tècnic: Vicenç Ferreres, Toni Ficant, Anna Monléon, Helena Pielias i Roger Riera.

Foto: Vicenç Ferreres.