Gravació de les entrevistes per a la nova exposició de Thermalia

Equip tècnic: Angela Ulloa i Vicenç Ferreres.

Agraïments: Anna Monléon, Raquel Puig i Benjamín Recacha.

Foto: Jordi Montsalvatge